GDPR – revoluce v ochraně osobních údajů

K datu 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

Jde o dosud nejrozsáhlejší komplex pravidel o ochraně osobních údajů na světě. GDPR platí celosvětově pro každého, kdo zpracovává osobní údaje Evropanů. Toto nařízení se týká všech firem, institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji.

Ať už jde o bankovnictví, pojišťovnictví, veřejnou správu, zdravotnictví, výrobu a služby, e-shopy, apod. Všechny tyto instituce budou muset v nejbližší době upravit způsob zpracování osobních údajů. Nové nařízení přináší více povinností a také klade důraz na větší zabezpečení osobních údajů například formou šifrování. Pokud tedy máme firmu či podnikáme v oboru, kdy zpracováváme osobní údaje, neberme to na lehkou váhu a začněme to řešit již dnes.

Sankce za nedodržení tohoto nařízení jsou totiž velmi vysoké. Mohou být až 4 % z celkového obratu společnosti nebo až 20 milionů EUR (aktuálně cca. 520 milionů Kč).

Cílem GDPR je chránit digitální práva a osobní údaje občanů EU. Mezi osobní údaje nově patří například email, IP adresa nebo tzv. cookie. Nařízení dokonce zpřísňuje i zpracování dat v rámci genetických a biometrických údajů.

Nám, tedy majitelům osobních údajů, dává naopak GDPR do rukou nová práva. Měli bychom mít nově přístup k údajům, které jsou o nás shromažďovány. Například přístup k údajům v naší zdravotní dokumentaci, jako informace o diagnóze, výsledky vyšetření, posudky lékařů, apod.

Máme právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, proti přenositelnosti osobních údajů z jednoho správce na druhého. Máme právo na výmaz nebo právo „být zapomenut“.  Díky tomu můžeme požadovat, aby byly naše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování.

Jde tedy o nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu dat na světě. Proto lze očekávat, že nás může v nejbližších měsících kontaktovat například i náš finanční poradce či zprostředkovatel s cílem vyřešit posílení ochrany našich osobních údajů a tím implementovat nařízení GDPR.

 

Zdroj: www.gdpr.cz, www.gdpr2018.cz, https://byznys.ihned.cz/c1-65558610-revolucni-ochrana-osobnich-udaju

Lukáš Hrančík
Lukáš Hrančík je lektor, MLM podnikatel, finanční konzultant a autor online projektu Provize do rodiny. Umí nastavit finanční produkty tak, aby byla část provizí vyplacena klientovi do rodiny. Ukazuje, jak být bohatší díky správným finančním znalostem a návykům.